Değerli meslektaşlarım,

Daha önce Meb'in ilk 2 ünite iççin yayınladığı beceri temelli sorularda düzenleme yaparak paylaşmıştım.

Bu kez ilk 4 üniteyi bir araya getirerek soruları paylaşıyoruz. 2. ünitede soruları çözerek kontrol etmediğim için yönlerde yapılan bir hatayı fark etmemişim, onu düzelttim. Fotokopide net görünmeyen bütün görsellerin muadilini bularak değiştirmeye çalıştım.

Yazım hataları ve kelime kullanım hataları da elimizden geldiği kadar düzeltildi.

4 soruda, soru köklerinde yer alan "odd" sözcüklerini değiştirdim. Odd bir yönüyle diğerlerinden farklı demek.
a person or thing that is different from or kept apart from others that form a group or set:
Guess which number of the following sequence is the odd one out.
She was always the odd one out at school - she didn't have many friends.
(cambridgeHalbuki bu sorularda hangi seçenek metnin içinde yoktur anlamı ile kullanılmış ki burası kafa karıştırıcı. O nedenle daha anlaşılır şekilde soru köklerinin daha doğru anlam taşıması için kendi öğrencilerimin de kelimeyi kalıcı olarak yanlış öğrenmelerinin önüne geçme maksadıyla değiştirdim.[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]